Poradnie lekarza POZ

Poradnie Poradnia lekarza POZ

Osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowane w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, usługi medyczne są świadczone odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

W uzasadnionych przypadkach realizujemy transport pacjentów, który odbywa się przy pomocy Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Potrzebę wykonania transportu należy zgłaszać pod numerem telefonu  74 84 24 462.


UWAGA: Osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowane w naszej przychodni przysługują również bezpłatne TELE-PORADY udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

wałbrzych
nowe miasto

Tel: +48 74 849 21 71
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. lek. med. rodzinnej

Sabina Gorzędowska


spec. lek. med. rodzinnej

Joanna Wiatr

spec. chorób wewnętrznych

Grażyna Dąbeklek. med.

Olga Zakharovalek. med.

Yuliana Starostka

lek. med.

Dominika Michalkiewicz


Jedlina - Zdrój
Tel: +48 74 845 53 12
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec
lek. med.

Olga ZakharovaZagórze - Śląskie
Tel: +48 74 845 33 88
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. lek. med. rodzinnej

Sabina Gorzędowska

lek. med.

Dominika Michalkiewicz

Logotypy projektu Unii Europejskiej Program Regionalny