Poradnie lekarza POZ

Poradnie Poradnia lekarza POZ

Osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowane w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, usługi medyczne są świadczone odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

W uzasadnionych przypadkach realizujemy transport pacjentów, który odbywa się przy pomocy Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Potrzebę wykonania transportu należy zgłaszać pod numerem telefonu  74 84 24 462.


UWAGA: Osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowane w naszej przychodni przysługują również bezpłatne TELE-PORADY udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. TELE-PORADY w ramach poradni lekarza POZ dostępne są pod naszymi telefonami w każdą środę w godzinach: 10:00-12:00.

wałbrzych
nowe miasto

Tel: +48 74 849 21 71
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. lek. med. rodzinnej

Sabina Gorzędowska

8:15-14:00 8:15-14:00 10:00-16:00 11:30-18:00 8:15-14:00
spec. med. rodzinnej

Joanna Wiatr

11:30-18:00 11:30-18:00 8:15-14:00 8:15-14:00
11:30-18:00
spec. chorób wew. i geriatrii

Robert Bywalec16:00-18:00
8:15-14:00
spec. chorób wew.
Grażyna Dąbek
8:15-14:00
11:30-18:00
8:15-14:00


Jedlina - Zdrój
Tel: +48 74 845 53 12
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec

8:00-14:00
8:00-14:00 12:00-18:00 8:00-14:00
spec. med. rodzinnej, balneologii i med. fizykalnej

Tadeusz Hoffman


8:00-14:00
8:00-11:00
Zagórze - Śląskie
Tel: +48 74 845 33 88
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec


8:00-14:00spec. med. rodzinnej, balneologii i med. fizykalnej

Tadeusz Hoffman

8:00-14:00
12:00-18:00 12:00-14:00 8:00-14:00
Logotypy projektu Unii Europejskiej Program Regionalny