Poradnie lekarza POZ

Poradnie Poradnia lekarza POZ

Osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowane w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, usługi medyczne są świadczone odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

wałbrzych
nowe miasto

Tel: +48 74 849 21 71
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. lek. med. rodzinnej

Sabina Gorzędowska

8:00-12:00 12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-18:00 8:00-14:00
spec. chorób wew.

Grażyna Dąbek

8:00-14:00 12:00-17:00 8:00-14:00

spec. chorób wew. i geriatrii

Robert Bywalec15:30-17:30
8:00-9:30
spec. med. rodzinnej

Joanna Wiatr

12:00-18:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 12:00-18:00
lek. med.

Daria Gorawska


8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
Wizyty domowe Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. lek. med. rodzinnej

Sabina Gorzędowska

14:00-15:30 10:30-12:00 10:30-12:00 10:30-12:00 14:00-15:30
spec. chorób wew.

Grażyna Dąbek

14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00

spec. chorób wew. i geriatrii

Robert Bywalec17:30-18:00
9:30-10:00
spec. med. rodzinnej

Joanna Wiatr

10:30-12:00 14:00-15:30 14:00-15:30 14:00-15:30 10:30-12:00
Jedlina - Zdrój
Tel: +48 74 845 53 12
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec

8:00-14:00
8:00-14:00 12:00-18:00 8:00-14:00
spec. med. rodzinnej, balneologii i med. fizykalnej

Tadeusz Hoffman


8:00-14:00
8:00-11:00
Wizyty domowe Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec

14:00-15:30
14:00-15:30 10:30-12:00 14:00-15:00
spec. med. rodzinnej, balneologii i med. fizykalnej

Tadeusz Hoffman


14:00-15:30
11:00-12:00
Zagórze - Śląskie
Tel: +48 74 845 33 88
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec


8:00-14:00spec. med. rodzinnej, balneologii i med. fizykalnej

Tadeusz Hoffman

8:00-14:00
12:00-18:00 12:00-14:00 8:00-14:00
Wizyty domowe Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
spec. chorób wew. i hipertensjologii

Katarzyna Tomalska-Bywalec


14:00-15:30spec. med. rodzinnej, balneologii i med. fizykalnej

Tadeusz Hoffman

14:00-15:30
10:30-12:00 14:00-15:30 14:00-15:30
Logotypy projektu Unii Europejskiej Program Regionalny