Poradnie Pielęgniarki Środowiskowo Rodzinnej POZ

Poradnie Pielęgniarki POZ

Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każda osoba, która jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz złożyła do niej deklarację wyboru.

Obszar działania pielęgniarki POZ to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki POZ oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (m.in. pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wykonywanie iniekcji, zakładanie opatrunków, cewnikowanie pęcherza u kobiet, zdejmowanie szwów, usprawnianie ruchowe),
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.
PORADNIA PIELĘGNIARKI POZ
wałbrzych
nowe miasto

Tel: +48 74 849 21 71
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek 8:00-18:00
środa 8:00-18:00
czwartek 8:00-18:00
piątek 8:00-18:00
PORADNIA PIELĘGNIARKI POZ
Jedlina Zdrój
Tel: +48 74 845 53 12
poniedziałek 8:00-15:30
wtorek 8:00-15:30
środa 8:00-15:30
czwartek 10:30-18:00
piątek 8:00-15:30
PORADNIA PIELĘGNIARKI POZ
Zagórze Śląskie
Tel: +48 74 845 33 88
poniedziałek 8:00-15:30
wtorek 8:00-15:30
środa 10:30-18:00
czwartek 8:00-15:30
piątek 8:00-15:30
Logotypy projektu Unii Europejskiej Program Regionalny